banka kovanica
Adresa
Petra Preradovića 29
Fax
042/403-443
OIB
33039197637
OIB
1326287
SWIFT
SKOVHR22XXX
Internet bankarstvo
KOnet
Mobilno bankarstvo
mKovanica

Općenito o Banci Kovanica

Banka Kovanica d.d. je nasljednica Štedionica Kovanica koja je osnovana 1997. godine. Licencu za bankarsko poslovanje Kovanica je ishodila 2002. godine kada je i preimenovana u Banka Kovanica. pod nazivnom Štedionica Kovanica d.d. Od 2013. godine Banka je u vlasništvu jedne od starijih bankarskih grupacija Cassa di Risparmio di San Marino. Spada u kategoriju manjih banaka i okrenuta je poslovanju sa stanovništvom i sa poduzećima. Kovanicu karakterizira visoka fleksibilnost i okretnost u poslovanju. Banka za logo koristi stiliziranu kovanicu, te je karakteriziraju crvena i siva boja.

Istaknuti proizvodi

Banka nudi nekoliko modela stambenih i gotovinskih kredita u kunama i s valutnom kalauzlom u EUR, štednju te pakete tekućih računa Konekt za pet, Konekt perfekt i Bazni.

Nenamjenski gotovinski kredit

jedan je od vodećih proizvoda u polju kreditiranja koji banka nudi klijentima. Nenamjenski gotovinski krediti nude se u kunama ili eurima, u iznosu od 10.000,00 do 220.000,00 kuna odnosno od 2.000,00 do 30.000,00 eura. Rok otplate je od 36 mjeseci do 144 mjeseca, a kamatna stopa je promjenjiva. Naknada za obradu kredita je besplatna. Kredit mogu ugovoriti svi državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju stalni radni odnos na neodređeno vrijeme, a koji u trenutku isteka ugovorenog kreditnog roka neće imati više od 65 godina ukoliko se radi o zaposlenim osobama, dok umirovljenici na dan dospijeća zadnjeg anuiteta ne smiju imati više od 75 godina.

Nenamjenski gotovinski kratkoročni kredit

popularna je opcija kratkoročnog kreditiranja koju banka nudi klijentima. Ovi nenamjenski gotovinski kratkoročni krediti imaju rok otplate do 12 mjeseci te se isplaćuju u eurima, u iznosu od 500,00 do 1.000,00 eura. Kamatna stopa je fiksna, a naknada za obradu kredita je 2,0% od iznosa kredita. Kredit mogu ugovoriti sva fizička lica sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja imaju stalni radni odnos na neodređeno vrijeme te najmanje 12 mjeseci neprekinutog radnog staža prije podnošenja kreditnog zahtjeva, a koja u trenutku isteka ugovorenog kreditnog roka neće imati više od 70 godina.

Stambeni kredit

također je vrlo tražena vrsta namjenskog kredita koji se odobrava u svrhu kupnje nekretnine, refinanciranja stambenog kredita, adaptacije ili rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje ili dovršenja nekretnine, te kupnje i komunalnog uređenja građevinskog zemljišta. Kredit se odobrava u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 eura te je vezan uz valutnu klauzulu s isplatom kredita u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a. Rok otplate je od 10 do 30 godina, a kamatna stopa je fiksna. Kredit mogu ugovoriti svi državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju stalni radni odnos na neodređeno vrijeme te najmanje 12 mjeseci neprekinutog radnog staža prije podnošenja kreditnog zahtjeva, a koji u trenutku isteka ugovorenog kreditnog roka neće imati više od 65 godina kada su u pitanju zaposlenici, dok umirovljenici ne smiju biti stariji od 75 godina.

Digitalne usluge Banke Kovanica

Mobilno bankarstvo mKovanica omogućava klijentima brži i jednostavniji pristup uslugama banke neovisno o lokaciji i radnom vremenu poslovnica. Aplikacija omogućava pregled stanja po računima, pregled kredita i štednje, uvid u kartični promet, vršenje plaćanja putem 2D skeniranja barkoda, plaćanja SEPA platnih naloga, i dr. Za korištenje usluge potreban je smartphone sa iOS ili Android operativnim sustavom te pristup internetu. Na Google Play trgovini mKovanica ima ocjenu 4.2, a na App Storeu 3.0.

Internet bankarstvo KOnet usluga je namijenjena svim korisnicima tekućih ili žiro računa u Banci, koja nudi jednostavniji i brži način obavljanja klasičnih bankarskih usluga 24 sata na dan. Jedino što je potrebno za korištenje usluge jeste pristup računalu te internetska veza. Putem Internet bankarstva klijenti ostvaruju niže naknade od onih na šalterima banke, kao i mogućnost pregleda stanja po svim računima, pregleda prometa po računima, vršenje internog plaćanja, kreiranje platnih naloga, i dr. Za pristup usluzi potreban je token serijski broj koji korisnik preuzima prilikom ugovaranja usluge.

KOnekt SMS bankarska je usluga Banke Kovanica koja korisniku nudi mogućnost primanja informacija o stanju i promjenama po računima u vidu SMS poruka putem mobilnog telefona. Ovu uslugu mogu ugovoriti sva fizička lica lica koja su korisnici tekućeg računa u banci.

Tržišna pozicija

Kapital
1,3 mld kn
Tržišni udi banke
0,31%
Broj poslovnica
15
Broj bankomata
12

Poslovnice u mjestima

Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Virovitica, Varaždin, Požega, Čakovec, Bjelovar