Croatia Banka
Adresa
Roberta Frangeša Mihanovića 9
Fax
01 2391 244
OIB
32247795989
OIB
3467988
SWIFT
CROAHR2X.
Internet bankarstvo
CROBAnet
Mobilno bankarstvo
CROBA mBanking

Općenito o Croatia banci

Croatia banka 1989 godine je osnovana kao Banka male privrede d.d. godine 1990. dobiva ovlaštenje za obavljanje svih bankarskih poslova kako u RH tako i u inozemstv,te svoje poslovanje veže za mala , srednja i velika poduzeća, financijske institucije, lokalne uprave kao i građane. Od 1995. godine posluje pod nazivom Croatia banka d.d Zagreb. U vlasništvu je Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Svoj fokus banka stavlja na razvoj poslovne politike kao i poboljšanje kvalitete proizvoda uz poseban pristup prema svakom klijentu. Croatia banku karakterizira crvene korporativna boja sa nijansama bijele.

Kroz društveno odgovorno poslovanje banka nastoji pružiti pomoć i podršku djeci te humanitarnim programima u polju kulture, sporta, umjetnosti, inovatorstva kao i stručnih skupova s područja financija i bankarstva.

 

Istaknuti proizvodi

Uz široku ponudu kredita i depozita, banka svojim klijentima omogućuje brz i lagan pristup kako osobnim financijama tako i učinkovitom plaćanju računa kroz svoje internet bankarstvo CROBAnet kao i mobilno bankarstvo CROBA mBanking.

Nenamjenski krediti u kunama ili eurima

omogućuju korisnicima kredita jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem. Visina kredita iznosi od 5.000,00 do 230.000,00 kuna ili od 1.000,00 do 30.000,00 eura, dok je rok otplate od 36 do 180 mjeseci. Kamatna stopa je fiksna za kredite s rokom otplate do 120 mjeseci, dok je za kredite s rokom otplate preko 120 mjeseci kreditna stopa promjenjiva. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 1,00% od odobrenog iznosa kredita, a maksimalno 1.000,00 kuna.

Stambeni krediti u kunama ili eurima

namjenski su krediti Croatia banke koji se odobravaju u svrhu kupnje, izgradnje ili adaptacije stana ili kuće. Također se mogu koristiti za svrhe dogradnje, rekonstrukcije ili završetka gradnje, kao i za refinanciranje stambenog kredita u drugoj banci. Isplaćuju se u kunama ili eurima, a visina kredita iznosi od 150.000 do 500.000 kuna ili 20.000 do 70.000 eura za adaptaciju, odnosno od 150.000 do 1.000.000 kuna ili 20.000 do 150.000 eura za druge namjene. Rok otplate kredita je od 3 do 30 godina, s tim da banka nudi mogućnost odgode početka plaćanja u trajanju do 12 mjeseci koji se uključuje u ukupan rok otplate kredita. Kamatna stopa je promjenjiva, a naknada za obradu kredita je besplatna.

Digitalne usluge Croatia banke

 

Mobilno bankarstvo CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva koju Croatia banka nudi klijentima koji žele brže i jednostavnije upravljanje financijama i dostupnost usluga banke 24/7, a sve putem pametnog telefona. Aplikacija nudi više usluga poput uvida u stanje i promete po računima, praćenje limita po karticama, prijenosa sredstava, plaćanja računa putem 2D barkoda, pregleda arhive plaćanja, pregleda tečajne liste, kreditni i štedni kalkulator, i brojne druge. Za korištenje usluge mobilnog bankarstva potreban je mobilni uređaj s pristupom internetu koji koristi operativni sustav Android ili iOS. Na Google Play Storeu CROBA mBanking ima ocjenu 4.2.

Internet bankarstvo CROBAnet financijska je usluga Croatia banke koja nudi mogućnost obavljanja financijskih transakcija, pregled platnog prometa, pregled stanja i prometa po računima, plaćanja po platnim nalozima, ugovaranje oročenih depozita, slanje i primanje poruka, pregled tečajnih lista, i dr. Uslugu Internet bankarstva može koristiti bilo koji klijent koji ima otvoren tekući ili žiro račun u banci, a za pristup istoj je potreban pristup računalu te internetska veza.

Tržišna pozicija

Kapital
1,97 mld
Tržišni udi banke
0,46%
Broj poslovnica
11
Broj bankomata
12

Poslovnice u mjestima

Zagreb, Varaždin, Nova Gradiška, Požega, Slavonski Brod, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik