Adresa
I.G. Kovačića 1

Općenito

 

Karlovačka banka je jedina banka sa sjedištem u Karlovcu. Banka ima široku paletu usluga koja je okrenuta ka korporativnim klijentima te građanstvu. Skraćeni naziv banke je KABA.

Vodeći broj banke 2400008
SWIFT-BIC: KALC HR 2X

Erste bank pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >2 miljardi kuna
Tržišni udio banke : >0,5%
Broj poslovnica: >24
Broj bankomata: >30