Pojam dana
Spajanje poduzeća
Spajanje dvaju ili vie trgovačkih drutava u jedno, npr. tako da jedno drutvo stekne dionice u dva ili vie drugih drutava, a dioničarima drutava čije su dionice stečene izdaje se primjeren broj dionica...

Arbutina, Porezni leksikon

Prikaži sve